Missie en visie

De algemene hoofddoelstelling van De School Opmaat is het bevorderen van de zelfredzaamheid, autonomie en daarmee de kwaliteit van leven voor (jong)volwassenen met een bijzondere onderwijs- of zorgvraag

 

Om deze doelstelling concreter te maken is deze onderstaand vertaald in een aantal sub doelstellingen:

 

  • De gelegenheid om competenties binnen de domeinen wonen, werken, relaties en vrije tijd te verwerven en te vergroten ten einde hun zelfstandig maatschappelijk functioneren te optimaliseren;

  • De structurele gelegenheid om de verworven competenties in stand te houden;

  • Minder vereenzaming onder deze (jong)volwassenen  door het vergroten van hun persoonlijke sociale netwerk en eigen zelfstandigheid;

 

Missie

De School Opmaat  is een organisatie die (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerproblemen of anderszins een achterstand onderwijs en scholing biedt met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid, autonomie en daarmee de kwaliteit van leven.

De school opmaat  gaat uit van het standpunt dat ieder mens recht heeft op de mogelijkheid tot een leven lang leren, waarbij het individu en zijn/haar mogelijkheden centraal staat.

 

Visie

Bij De School Opmaat ontdek je eigen kracht, mogelijkheden, ambities en ervaar je succes in je leven ongeacht je beperking. Dit betekent dat we als doel hebben dat wij ieder mens met een speciale begeleidingsvraag  de mogelijkheid willen bieden zich te ontwikkelen en te blijven leren.

Contactpersonen

Marlies Bouwsema    06 55156896

Mirjam Hermse         06 28257077

Jorieke Jaarsma         06 36172665

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Meld je aan voor de Nieuwsbrief

Website gemaakt door Wisemice.nl