top of page

Praktijkleren  is een aanpak die jongeren zonder start kwalificatie helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt.

 

De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd.

 

Voor 100.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste manier om nieuw personeel te werven. Belangrijke onderdelen binnen de methodiek zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf.

 

Een deel van de opleiding zal de leerling in de praktijk volgen, bij een erkend leerbedrijf.

De school opmaat biedt de jongeren die in de praktijk hun vak leren, theoretische ondersteuning die nodig is bij de praktijkverklaring

lesaanbod

Praktijkleren

bottom of page